Ταχ. διεύθυνση
Address
P.O. Box 6218, Upper Mt., Gravatt, QLD  4122
Τηλέφωνο
Telephone

(02) 38495532

Φαξ
Fax

(02) 38495532

Ηλ. διευθύνσεις
Email - URL
 
Διευθυντής/ντρια
Principal

κα Δανάη Κυπριανού

Εκπαιδευτικοί
Teachers